25 maart 2020 | Alle Berichten

Update rondom Corona virus van maandag 23 maart

Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder sporthallen, open te stellen geldt nog tot en met 6 april, aldus de Rijksoverheid. S.V. De Lier heeft eerder de datum van 31 maart gecommuniceerd, maar uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

De KNGU acht het aannemelijk dat er in de datum van 6 april nog verandering komt, maar hoe en wanneer is nu nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, laten we het jullie uiteraard weten.