Gedragsregels

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in ons land meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan het licht. SV De Lier wil er alles aan doen om te zorgen voor een veilig sportklimaat. Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en de KNGU te volgen. Daarom zijn alle vrijwilligers bij SV De Lier in het bezit van een VOG, een verklaring omtrent het gedrag.
Door dit van onze vrijwilligers te vragen geven wij aan hoe belangrijk wij een veilig sportklimaat vinden. Vooral omdat wij heel veel jeugdleden hebben.

Hiernaast hanteren wij een aantal Basisregels waaraan iedereen binnen SV De Lier zich dient te houden: 

  1. wij accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras;
  2. wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of seksuele intimidatie;
  3. wij pesten niet;
  4. wij respecteren de eigendommen van anderen.

Door zich aan bovenstaande regels te houden kan iedereen bij SV De Lier veilig sporten, op elk niveau.

Ook gelden binnen SV De Lier de gedragsregels zoals opgesteld door de Nederlandse Sportfederatie. Deze regels zijn te vinden op de website www.NOCNSF.nl. Op deze website staat veel informatie over hoe men veilig en respectvol met elkaar om dient te gaan binnen de sport.

Tevens is SV De Lier aangesloten bij de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, en kunnen alle leden een beroep doen op de vertrouwenspersonen aangesteld door de KNGU. Namen en adressen van deze personen zijn te vinden op www.kngu.nl .