Uitschrijven bij SV De Lier

U dient zich vóór 31 juli uit te schrijven. Na deze datum zijn wij genoodzaakt om de administratie- en bondscontributiekosten door te belasten.

Veilingweg 16
2678 LN De Lier
Nederland