Contributie

Contributiebedragen in 2022 – 2023

Categorie per seizoen:

Junior leeftijd tot 16 jaar € 108,96
Senior leeftijd vanaf 16 jaar € 131,94

Extra uur Vreeloohal (dezelfde discipline) € 68,95

Eminent sporthal € 148,50

Uren SWGV € 112,50

Te laat afmelden Junior € 25,00
Te laat afmelden Senior € 30,00

Categorie 10 lessenkaart:

Donateursschap € 30,00
Knipkaarten € 47,00

Losse knipkaart les € 5,00

Bondscontributie Junior leeftijd tot 16 jaar is nog niet bekend
Bondscontributie Senior leeftijd vanaf 16 jaar is nog niet bekend