Contributie

Contributiebedragen in 2021 – 2022

Categorie per seizoen:

Junior leeftijd tot 16 jaar € 103,77
Senior leeftijd vanaf 16 jaar € 125,66
Extra uur Vreeloohal (dezelfde discipline) € 68,95
Extra uur Eminent sporthal € 148,50
Te laat afmelden Junior € 25,00
Te laat afmelden Senior € 30,00

Categorie 10 lessenkaart:

Donateursschap € 30,00
Knipkaarten € 45,00

Losse knipkaart les € 5,00

Categorie bijdrage per keer:

Bijdrage Wedstrijdgeld € 10,00

Bondscontributie Junior leeftijd tot 16 jaar is nog niet bekend
Bondscontributie Senior leeftijd vanaf 16 jaar is nog niet bekend