19 september 2019 | Alle Berichten

Woensdag 2 oktober 2019 om 20.00 uur in 't Anker

Geachte leden en leden-ouders,

Bij deze nodigt het bestuur van S.V. De Lier u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 2 oktober 2019. Deze vindt plaats in ’t Anker, Baron van Gentplein 31 te De Lier.

De aanvang is om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 3 oktober 2018
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Vaststellen begroting seizoen 2019/2020
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Vaststellen contributie
 8. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Rondvraag
 10. Jubilaris
 11. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Bestuur S.V. De Lier