29 augustus 2020 | Alle Berichten

Protocol voor gebruik Sportcentrum Vreeloo

Protocol gebruik Sportcentrum Vreeloo Optisport Westland

1 Inleiding
Dit protocol geldt voor het gebruik van de hallen, kleedkamers en toiletten. Om er voor te zorgen dat dit gebruik in goede banen wordt geleid is dit protocol opgesteld. Alle vaste gebruikers, en coronaverantwoordelijke, dienen de inhoud van dit protocol te kennen en hier naar te handelen. Dit houdt in dat er niet kan worden afgeweken van de inhoud van dit protocol.
Algemeen
Van belang is dat we voor alle gebruikers een veilige omgeving creëren. Hiervoor zijn, naast de standaard huisregels, nog extra ‘corona voorzorgsmaatregelen’. Deze zullen bij binnenkomst op de voordeuren en hierna op meerdere plekken worden opgehangen. Zie bijlage 2. corona voorzorgsmaatregelen.
In de locatie is voldoende ruimte om te allen tijde de afstand van 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen. Dit wordt gerealiseerd door:
– Alle richtlijnen van het RIVM te hanteren.
– Toiletten zijn geopend en zullen periodiek worden schoongemaakt door Optisport. Echter is elke gebruiker verplicht om na gebruik van het toilet deze zelf te desinfecteren. Per toiletgroep is 1 persoon tegelijk toegestaan.
– De kleedkamers kunnen gebruikt worden evenals de douches, zo lang er 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Het is aan de gebruiker zelf om te bepalen of de kleedkamers en douches opengesteld zullen worden, dit zal gecommuniceerd worden naar de beheerders van Vreeloo zodat de douches geopend of gesloten kunnen worden.
De looproutes dienen te allen tijden gehanteerd te worden.
Gebruikers
Het gebruik van Vreeloo is alleen voor de gebruiker en de daarbij behorende leden. De gebruiker dient per gebruikersperiode een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de locatie. Er zal van tevoren aan het personeel aanwezig vanuit Optisport doorgegeven moeten worden wie deze persoon is. Daarnaast dient de gebruiker te zorgen voor:
1. De gebruiker zorgt ervoor dat de sporters de benodigde 1,5 meter ruimte kunnen houden, ook buiten de accommodatie. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat, mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening, dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en douches.
2. De gebruiker stelt voor het betreden van de accommodatie een aantal vragen aan de sporters, de zogenaamde triage of gezondheidscheck. Hierin vragen de gebruikers aan de leden of deze in de afgelopen dagen last heeft gehad van de ziekteverschijnselen als (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of koorts gehad heeft.
3. De gebruiker dient bij te houden wie er aanwezig is binnen de locatie. Ze dienen deze ‘reserveringslijst’ minimaal 4 weken te bewaren in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek. Er geldt een maximum van 200 personen tegelijk aanwezig in het pand, dat betekend 100 personen per sporthal.
4. De gebruiker informeert de leden bij binnenkomst over de hygiëneregels in de accommodatie via de poster: corona voorzorgsmaatregelen. Deze poster zal tevens door het hele pand opgehangen worden.

Wanneer, na goedkeuring van de aanvullende informatie, blijkt dat de gebruiker, of de leden, zich, na herhaaldelijke waarschuwingen, niet houdt aan deze regels, behoudt Optisport Westland het recht om de gebruiker alsnog de toegang te ontzeggen. Elke boete die wordt gegeven door controleurs en/of handhavers op basis van het niet opvolgen van dit protocol en/of de noodverordening die van kracht is in de gemeente Westland zal direct worden doorbelast aan de gebruiker.

Aantallen in locatie
In de binnensportaccommodatie geldt er een maximum van 200 personen die tegelijk in het pand aanwezig mogen zijn. De 1,5 meter afstand regel geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Beschermingsmiddelen
Zowel voor de gasten als het personeel is het van belang dat er zo min mogelijk contact is met oppervlaktes en/of materialen of in het uiterste geval andere personen. Om dit de waarborgen heeft Optisport Westland handdesinfectie beschikbaar gesteld. Wat betreft het schoonmaakprotocol worden de standaard schoonmaakprotocollen gehanteerd.

Wedstrijden voor de teams
Voor de looproute naar de desbetreffende hal, zie bijlage 1. Looproutes hal 1 en 2. In de kleedkamers en in de douches zal ook 1,5 meter afstand gehouden moeten worden. Na de wedstrijd dient de zaal meteen verlaten te worden en dient meteen de 1,5 afstand aangehouden te worden. Na het omkleden of douchen zal de kleedkamer direct verlaten worden, voor- of nabespreken in de kleedkamers is niet toegestaan. Na de laatste wedstrijd dient de hars verwijdert te worden, de doeltjes opgeruimd te worden en de banken af te stapelen.

Publiek bij wedstrijden
Tijdens wedstrijden zal het publiek tot een minimum moeten worden beperkt. Er mogen maximaal 200 personen tegelijk in het pand aanwezig zijn, dat betekend 100 personen per sporthal. Houdt hierin ook rekening met de uit- en thuisteams van de afgelopen wedstrijd, de uit- en thuisteams van de wedstrijd die op dat moment gaande is en de uit- en thuisteams van de volgende wedstrijd. De tribunes mogen niet gebruikt worden. De galerij mag wel gebruikt worden, hier is ook de 1,5 meter afstand van toepassing.
Het is de volledige verantwoordelijkheid van de vereniging om eventueel publiek te begeleiden en ervoor te zorgen dat te allen tijden de 1,5 meter afstand bewaard wordt. Er geldt nog steeds een registratieplicht, wat betekend dat het publiek wat aanwezig is genoteerd zal moeten worden. Dit zal ook bijgehouden moeten worden door de vereniging.

Horeca
Tijdens wedstrijden zal de horeca geopend zijn. Er is een looproute aanwezig in de horeca welke gevolgd dient te worden. In de horeca zijn 40 zitplaatsen te gebruiken, het is niet toegestaan stoelen en/of tafels te verplaatsen. Er mogen in de horeca absoluut geen staanplaatsen gerealiseerd worden. Omdat we zeer beperkte plaatsen beschikbaar hebben in de horeca zal een consumptie verplicht zijn. Bij de bar dient een consumptie gehaald te worden en deze zal dan zittend aan een tafel genuttigd worden. Er mogen maximaal 2 personen aan 1 tafel zitten, hier is de horeca op dit moment op ingericht. Ook in de horeca is 1,5 meter afstand van toepassing. Er liggen registratielijsten klaar, bij het afnemen van een consumptie wordt het zeer gewaardeerd als de naam en het telefoonnummer genoteerd wordt. Pinbetalingen zijn zeer gewenst. Er zullen geen voor- of nabesprekingen mogelijk zijn in de horeca of in de vergaderruimte.

Nawoord
Dit protocol dient door de vereniging zelf gecommuniceerd te moeten worden naar de leden. De verantwoordelijkheid en naleving van dit protocol ligt dan ook bij de huurder.

Bijlage 1. Looproutes hal 1 en hal 2
Hal 1 – Binnen via links – Sla rechtsaf
– Via de witte deur naar binnen
– In de gang is de ruimte beperkt. Wacht dus indien nodig. Hier geldt 2 richtingsverkeer. Aangegeven met pijlen op de grond.
– Hal 1 uitgang via de rode deur. Volg de pijlen op de grond.
– Horeca is open, met beperkt aantal plekken. Volg hiervoor de route naar hal 2.
– De uitgang van het pand bevindt zich aan de kant van de Crossfit (hal 1). Let er dus op dat u niet via de ingang naar buiten gaat.
Kleedkamers mogen gebruikt worden. Desinfectie hangt in de kleedkamers. Alleen afspoelen is toegestaan. Zeep nog niet. Kom aangekleed binnen om zo de doorstroming van het sporten te kunnen waarborgen.
*Wij vragen om uw medewerking. Ook als de route veranderd.

Hal 2
– Binnen via links – Sla linksaf
– Houdt rechts aan
– Via de horeca naar de kleedkamers
– Na afloop via de sporthaldeur uit.
– Volg de route in de horeca om het pand te verlaten.
– De uitgang van het pand bevindt zich aan de kant van de Crossfit (hal 1). Let er dus op dat u niet via de ingang naar buiten gaat.
Kleedkamers mogen gebruikt worden. Desinfectie hangt in de kleedkamers. Alleen afspoelen is toegestaan. Zeep nog niet. Kom aangekleed binnen om zo de doorstroming van het sporten te kunnen waarborgen.
*Wij vragen om uw medewerking. Ook als de route veranderd.