16 oktober 2020 | Alle Berichten

Nieuw protocol voor gebruik Sportcentrum Vreeloo 16 oktober'20

PROTOCOL VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM VREELOO

Protocol gebruik Sportcentrum Vreeloo Optisport Westland

1 Inleiding
Dit protocol geldt voor het gebruik van de hallen, kleedkamers en toiletten. Om er voor te zorgen dat dit gebruik in goede banen wordt geleid is dit protocol opgesteld. Alle vaste gebruikers, en coronaverantwoordelijke, dienen de inhoud van dit protocol te kennen en hier naar te handelen. Dit houdt in dat er niet kan worden afgeweken van de inhoud van dit protocol.
Algemeen
Van belang is dat we voor alle gebruikers een veilige omgeving creëren. Hiervoor zijn, naast de standaard huisregels, nog extra ‘corona voorzorgsmaatregelen’. Deze zullen bij binnenkomst op de voordeuren en hierna op meerdere plekken worden opgehangen. Zie bijlage

2. corona voorzorgsmaatregelen.
In de locatie is voldoende ruimte om te allen tijde de afstand van 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen. Dit wordt gerealiseerd door:
– Alle richtlijnen van het RIVM te hanteren.
– Toiletten zijn geopend en zullen periodiek worden schoongemaakt door Optisport. Echter is elke gebruiker verplicht om na gebruik van het toilet deze zelf te desinfecteren. Per toiletgroep is 1 persoon tegelijk toegestaan.
– De kleedkamers zijn dicht.
De looproutes dienen te allen tijden gehanteerd te worden.

Gebruikers
Het gebruik van Vreeloo is alleen voor de gebruiker en de daarbij behorende leden. De gebruiker dient per gebruikersperiode een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de locatie. Er zal van tevoren aan het personeel aanwezig vanuit Optisport doorgegeven moeten worden wie deze persoon is. Daarnaast dient de gebruiker te zorgen voor:

– Per les zijn er max 30 leden in één ruimte aanwezig voor 18 jaar en ouder.Voor de 18 jaar en ouder lessen geldt dat trainers/hulpjes wel mee tellen en dat deze ten alle tijden de gehele les 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ieder zaaldeel in Vreeloo telt als een losse ruimte als de wand naar beneden is.

-Voor de lessen van 18 jaar en ouder zijn geldt dus een maximum van 30 op 1,5 meter, echter zal dit niet haalbaar zijn i.v.m. de ruimte, kijk dus zelf goed hoeveel je er op 1,5 meter in je les kwijt kan.

– Voor de lessen tot en met 17 jaar geld er geen belemmeringen qua groepsgrootte en of onderlinge afstand.

-Voor de acro: deze aanscherping betekent helaas dat de leden met partner van 18 jaar of ouder op dit moment niet samen kunnen trainen. Er mag wel individueel getraind worden door leden van 18 jaar en ouder.

– Een extra opmerking voor de groepen die trainen in de turnhal:

Wees je bewust dat indien er een 18+er in je groep zit of in de groep van een andere vereniging waarmee je samen traint dat dan in de turnhal een maximum van 30 personen geldt, de turnhal lijkt deze verantwoording bij ons te leggen in samenspraak met de club die er tegelijkertijd traint.

Wanneer, na goedkeuring van de aanvullende informatie, blijkt dat de gebruiker, of de leden, zich, na herhaaldelijke waarschuwingen, niet houdt aan deze regels, behoudt Optisport Westland het recht om de gebruiker alsnog de toegang te ontzeggen. Elke boete die wordt gegeven door controleurs en/of handhavers op basis van het niet opvolgen van dit protocol en/of de noodverordening die van kracht is in de gemeente Westland zal direct worden doorbelast aan de gebruiker.

Beschermingsmiddelen
Zowel voor de gasten als het personeel is het van belang dat er zo min mogelijk contact is met oppervlaktes en/of materialen of in het uiterste geval andere personen. Om dit de waarborgen heeft Optisport Westland handdesinfectie beschikbaar gesteld. Wat betreft het schoonmaakprotocol worden de standaard schoonmaakprotocollen gehanteerd.

– Leden vanaf 13 jaar en trainers zullen de sporthal/turnhal met een niet medische mondkapje op betreden, bij het lesgeven hoeft dit nog niet, maar als je dit fijn vindt ben je natuurlijk vrij dit te doen. Ook tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Wedstrijden voor de teams
Deze gaan voorlopig niet door.

Horeca
De Horeca is op dit moment gesloten

Nawoord
Dit protocol dient door de vereniging zelf gecommuniceerd te moeten worden naar de leden. De verantwoordelijkheid en naleving van dit protocol ligt dan ook bij de huurder.

Bijlage 1. Looproutes hal 1 en hal 2
Hal 1 – Binnen via links – Sla rechtsaf
– Via de witte deur naar binnen
– In de gang is de ruimte beperkt. Wacht dus indien nodig. Hier geldt 2 richtingsverkeer. Aangegeven met pijlen op de grond.
– Hal 1 uitgang via de rode deur. Volg de pijlen op de grond.
– De uitgang van het pand bevindt zich aan de kant van de Crossfit (hal 1). Let er dus op dat u niet via de ingang naar buiten gaat.
*Wij vragen om uw medewerking. Ook als de route veranderd.

Hal 2
– Binnen via links – Sla linksaf
– Houdt rechts aan
– Volg de route in de horeca om het pand te verlaten.
– De uitgang van het pand bevindt zich aan de kant van de Crossfit (hal 1). Let er dus op dat u niet via de ingang naar buiten gaat.
*Wij vragen om uw medewerking. Ook als de route veranderd.